Iniciar Sesión
Villas para la memoria. Fotografías de Meritxell Ahicart
Exposición CTAC
Presencial

Villas para la memoria. Fotografías de Meritxell Ahicart

DescripciónDescripción

Vil.les per a la memòria. Meritxell Ahicart

Durant la Guerra Civil Espanyola el Servei Sanitari Internacional va adaptar hospitals de campanya per a curar els seus brigadistes  ferits. Vil.les per a la  memòria  és un projecte artístic que tracta de visibilitzar el cas d’un d’aquests centres. Durant els últims anys del segle XIX i les dues primeres dècades del segle XX, una sèrie de vil.les amb arquitectura molt avançada per a l’època van ser construïdes en la  primera  línia marítima, junt al municipi de Benicàssim. Aquestes vil.les ostentoses eren les residències  d’estiu de famílies de l'alta burgesia valenciana.

L’inici de la Guerra Civil Espanyola va posar fi a la  forma de vida que era freqüent a la zona. Un total de 8.000 persones malferides van passar pel centre hospitalari situat entre els anys 1936 i 1938 en aquestes mateixes vil.les. Les edificacions que aleshores ja estaven desocupades van conformar un bon lloc  on allotjar  un improvisat hospital de campanya per a les Brigades Internacionals. Aquest complex hospitalari creixia a mesura que es confiscaven més immobles i la seua màxima esplendor va ser quan disposaren de 1.200 llits situats entre les 34 vil.les que van arribar a compondre el centre. Cada vil.la tenia  una funció dintre de l’entramat  hospitalari: unes van ser destinades a ser dormitoris i unes altres es van utilitzar com a sala d’operacions, biblioteca, gabinet dental, menjador, etc.

Aquest projecte artístic recull en forma de sèrie fotogràfica cadascuna d’aquestes vil.les, en alguns casos les estructures romanen intactes; d'altres, en canvi, després de ser derruïdes van ser construïdes en el seu lloc enormes finques d'apartaments.

En cada fotografia apareix configurat un joc visual amb el peu de foto que les acompanya on es mostra el nom el qual ha estat referida o identificada cada vil.la, a més de contenir la tasca que va tenir durant els anys d'etapa hospitalària. Els primers  habitants van posar normalment  el nom de la  propietària a la  seua vil.la i quan hi van arribar els brigadistes  van decidir rebatejar-les amb noms de caràcter polític més representatius.

Vil.les per a la  memòria  és una obra  artística  que recorda  el pas de les  Brigades Internacionals i la seua tasca per a tractar d’entendre l'espai on es van desenvolupar els successos com un lloc  impregnat  per  una  empremta  invisible  a  conseqüència d’un llegat silenciat.

---

Villas para  la memoria. Meritxell Ahicart

Durante la Guerra Civil Española el Servicio Sanitario Internacional adaptó hospitales de campaña para curar sus brigadistas heridos. Villas para la memoria  es un proyecto artístico que trata de visibilizar el caso de uno de estos centros. Durante los últimos años del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, una serie de villas con arquitectura muy avanzada para la época fueron construidas en la primera  línea marítima, junto al municipio de Benicàssim. Estas villas ostentosas eran las residencias de verano de familias del alta burguesía valenciana.

El inicio de la Guerra Civil Española puso fin a la forma  de vida que era frecuente a la zona. Un total de 8.000 personas malheridas pasaron por el centro hospitalario situado entre los años 1936 y 1938 en estas mismas villas. Las edificaciones que entonces ya estaban desocupadas conformaron un buen lugar donde alojar un improvisado hospital de campaña para las Brigadas Internacionales. Este complejo hospitalario crecía a medida que se confiscaban más inmuebles y su  máximo esplendor fue cuando dispusieron de 1.200 camas situadas entre las 34 villas que llegaron a componer el centro. Cada villa tenía una función dentro del entramado hospitalario: unas fueron destinadas a ser dormitorios y otras se utilizaron como sala de operaciones, biblioteca, gabinete dental, comedor, etc.

Este proyecto artístico compilación en forma de serie fotográfica cada una de estas villas, en algunos casos las estructuras permanecen intactas; otros, en cambio, después de ser derruidas fueron construidas en su lugar enormes fincas de apartamentos

En cada fotografía aparece configurado un juego visual con el pie de foto que las acompaña donde se muestra el nombre el cual ha sido referida o identificada cada villa, además de contener la tarea que tuvo durante los años de etapa hospitalaria. Los primeros habitantes pusieron normalmente el nombre de la propietaria a su  villa y cuando llegaron los brigadistas decidieron rebautizarlas con nombres de carácter político más representativos.

Villas para la memoria  es una obra artística que recuerda el paso de las Brigadas Internacionales y su tarea para tratar de entender el espacio donde se desarrollaron los sucesos como un lugar impregnado por una impronta invisible a consecuencia de un legado silenciado.

Fotografías inauguración: ACF fotografía

 

Inscripción:
Actividad gratuita.
Fechas:
  • 19 de Mayo 2022 a las 08:00h hasta 17 de Junio 2022 a las 15:00h
Lugar:

Col.legi Territorial d'Arquitectes de Castelló

Dirección:

C. Enseñanza 4, 12001 Castellón

( Ver ubicación )

Teléfono:

964723535

Resolvemos tus dudas Contacta con el organizador:
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón
cultura@ctac.es
964 72 35 35
¡Comparte!