índice   anterior   posterior
     Actividades Fecha: 03/09/2019  
 
 
CTAC - Concurso Escolar de Dibujo: LA PLAZA
 
Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón
  
  
El Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló, amb el suport de El Periódico Mediterráneo i El Periódico del Azulejo, convoca el Concurs Escolar de Dibuixos per a alumnes de Primària de la província de Castelló, amb el lema per a aquesta la seva segona edició: LA PLAÇA.

Aquesta iniciativa pretén servir al col.lectiu d’arquitectes i la societat en general, per observar la visió dels infants a través dels seus dibuixos sobre temàtiques particulars. En aquesta edició, podrem obtenir informació sobre com els més petits de la família perceben l’espai urbà, què és el que més valoren, què interpreten ells per espai públic, la seva concepció, les carències que li troben… per a després, mitjançant una exposició, els qui s’encarregaran del disseny de les nostres ciutats, puguin conèixer aquest material.

Com a punt de partida a l’hora d’abordar el dibuix per al concurs, es poden plantejar una sèrie de reflexions per facilitar la tasca dels nens:

-  Dibuixar aquells llocs públics on es relacionen amb els seus amics o als que més els agrada anar amb els seus familiars.

-  Dibuixar un espai que els agrade d'aquells que hagen visitat durant una excursió o viatge.

-  Quins elements deuria tindre la seva plaça somniada.

-  Quins elements troben a faltar a les places de les seves ciutats o pobles.


Consulta les Bases del Concurs de Dibuix, amb premis per als alumnes i centres dividits en tres categories per edats (1r i 2n, 3r i 4t, i 5è i 6è de primària). Els dibuixos s’hauran de presentar al Col.legi Territorial d’Arquitectes de Castelló (carrer Ensenyança 4, Castelló) abans del 9 de desembre de 2019.


---


El Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, con el apoyo de El Periódico Mediterráneo y El Periódico del Azulejo, convoca el Concurso Escolar de Dibujos para alumnos de Primaria de la provincia de Castellón, con el lema para esta su segunda edición: LA PLAZA.

Esta iniciativa pretende servir al colectivo de arquitectos y sociedad en general, para observar la visión de los niños a través de sus dibujos sobre temáticas particular. En esta edición, podremos obtener información sobre cómo los más pequeños de la familia perciben el espacio urbano, qué es lo que más valoran, qué interpretan ellos por espacio público, su concepción, las carencias que le encuentran… para luego, a través de una exposición, quienes se encargan del diseño de nuestras ciudades, puedan conocer este material.

Como punto de partida a la hora de abordar el dibujo para el concurso, se pueden plantear una serie de reflexiones para facilitar la labor de los niños:

-   Dibujar esos lugares públicos donde se relacionan con sus amigos o a los que más les gusta ir con sus familiares.

-   Dibujar un espacio que les guste de aquellos que hayan visitado durante una excursión o viaje.

-  Qué elementos debería tener la plaza de sus sueños.

-  Qué elementos echan en falta en las plazas de sus ciudades o pueblos.

Consulta las Bases del Concurso de Dibujo, con premios para los alumnos y centros divididos en tres categorías por edades (1º y 2º, 3º y 4º, y 5º y 6º de primaria). Los dibujos se deberán presentar en el Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón (calle Enseñanza 4, Castellón) antes del 9 de diciembre de 2019.

  
  
  
  
® COACV - 2019 Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.